Radiofeature

von Axel Gauster

© 2016 Nell-Breuning-Haus / Axel Gauster

 

 

Audiodokumente (Ausschnitte/Aircheck, geglättet)

 

 

A.M. Christovão - Begrüßung 04:00

 

A. Starren - Eingangsreferat 13:17

 

A. Starren - F und A 20:25

 

A. Starren - Diskussion 13:22

 

M. Bach - Burnoutprävention 37:07

 

M. Bach - Burnout Diskussion 13:51

 

M. Bach - Sense of Coherence 41:12

 

M. Bach - Sense Diskussion 10:36

 

Bericht Portugal 4:21

 

Bericht Estland 1:33

 

Bericht Belgien 4:03

 

Bericht Deutschland 8:03

 

Sightseeing Lisboa Impress 1:02

 

Sightseeing Lisboa Impress (Vid/Au) 1:03

 

Arbeitsgruppen - Impress 1:41

 

Arbeitsgruppen Impress (Vid/Au) 1:45

 

Arbeitsgruppe P - Ergebnis 2:39

 

Arbeitsgruppe EST - Ergebnis 2:47

 

Arbeitsgruppe B/D - Ergebnis 5:24

 

 

Radiofeature

von Axel Gauster

© 2016 Nell-Breuning-Haus / Axel Gauster

 

Interviews

 

Prof. Dr. Michael Bach 12:52

 

Annick Starren 7:05

 

Heli Luhtmaa 6:30

 

Interview Rebecca Peters 6:27

 

José A.G. Paixão 9:31

 

Antonio M. Christovão 4:17

 

 

Fotos: Axel Gauster © 2016 Nell-Breuning-Haus / Axel Gauster