Logos © bei den Verbänden

 

Срдечна покана за европскиот семинар

'Подобрување на здравјето во работничкиот свет со половата перспектива!'

 

Термин 12-14 октомври 2015 Место: Хотел Климетица, Охрид, Македонија

 

Јазик на настанот

македонски/германски/англиски (во зависност од пријавувањето француски или португалски)

 

 

Програма

 

Понеделник, 12-ти октомври 2015

10.00 - 11.00 часот Пријавување со кафе за добредојде

 

11.00 часот Поздравување од страна на водителите и организаторите

 

11.15 часот Поздравни зборови Имре Палковиц (Imre Palkovics),

претседател на MOSZ (Унгарија) и член на управниот совет на

Европскиот центар за работнички прашања (EZA)

 

11.30 часот Преглед на целиот проект „Безбедност и здравствена заштита на

работното место“

Aнтонио Брандао Гуедес (Аntonio Brandao Guedes) од C.F.T.L.

(Португалија) и координатор на проектот

 

12.00 часот Пладневна пауза со закуска

 

13.30 часот Воведен реферат

Mихаел Гимбел (Мichael Gumbel), координатор на мрежата

Половите во работата и здравјето“

 

15.30 часот Пауза за кафе

 

16.00 часот Додатна дискусија

 

18.00 часот Вечера

 

Вторник, 13-ти октомври 2015

08.00 - 09.00 часот Појадок

 

09.00 - 09.30 часот Работни групи мажи/жени со поставување на прашања

 

09.30 – 10.30 часот Стереотипи на улоги во подрачјето на Здрава работа

Психолошки или социјално научен импулс со додатна дискусија

сe уште непознато лице

 

10.30 часот Пауза за кафе

 

11.00 – 12.30 часот машко/женско здравствено однесување

Импулсен реферат со додатна дискусија и земање во предвид на

прашањата од работните групи

проф. прив. доц. др. Mихаел Бах (Мichael Bach), лекарски и

комерцијален раководител на Pro-Mente APR Salzburg

 

12.30 часот Ручек

 

14.00 часот Половите аспекти во синдикалната работа во Македонија

Слободан Антоновски, претседател на Унијата на независни

синдикати на Македонија (УНАСМ)

 

14.30 часот Половите аспекти во синдикалната работа во Белгија

Извештај од студијата на KU Leuven

Патрициа Биард (Patricia Biard (CSC-Источна Белгија) –

запрашана

 

15.00 часот Кафе и колачиња

 

15.30 часот Половите аспекти во синдикалната работа на синдикатот за храна-

потрошувачка-угостителство во Германија

Петер Мога (Peter Mogga), раководител и синдикален секретар на

синдикатот за храна-потрошувачка-угостителство на регионот

Ахен

 

16.00 часот Половите аспекти во синдикалната работа во Унгарија

Имре Палковиц, претседател на MOSZ

 

16.30 часот заеднички водена подиумска дискусија со предговорители и еден

импулс од Хелга Јунгхајм (Helga Jungheim), личен коучинг и

синдикална секретарка на здружениот синдикат на услужни

дејности на округот Ахен/Дирен/Ерфт

 

18.00 часот Разгледување на градот Охрид и закуска во локал а потоа слободно

време на располагање

 

Среда, 14-ти октомври 2015

08.00 часот Појадок

 

09.00 часот Импулс „еден европски нилски коњ“

Ребека Петерс (Rebecca Peters), CSC-Источна Белгија

 

09.30 часот Работни групи за следните клучни точки:

-креативен развој на стратегии и препораки за дејствување на

работничкиот совет, синдикатот и политиката

Вовед: Милан Петковски - Агенција за безбедност и здравје при

работа (EU-OSHA), Скопје - запрашан

 

10.30 часот Пауза за кафе

 

11.00 часот Резиме на резултатите како основа за создавање на публикација со

конкретни примери и препораки

 

11.30 часот Рефлексија, проценка и други договарања

 

12.00 часот Пладневна закуска

 

12.30 часот Разделба

 

 

links checked 20.8.2015